POŁOŻNICTWO
  • diagnostyka wczesnej ciąży
  • prowadzenie ciąży i porodu
  • kardiotokografia - zapis akcji serca płodu
  • ultrasonografia - ocena rozwoju ciąży, rozwoju płodu, badania w kierunku wad płodu, badania dopplerowskie, ocena łożyska, AFI
  • opieka po porodzie
  • współpraca ze szkołą rodzenia
W gabinecie przyjmują :
Dr n. med. Joanna Przybyłowska
specjalista w ginekologii i położnictwie
Prof. UM Jacek Koźlik
specjalista w ginekologii i położnictwie
Ginekolog Poznań Polanka